Endoskopická technika

Endoskopia je neinvazívna diagnostická metóda, umožňujúca priamu vizualizáciu telesných dutín pacienta pomocou optického prístroja - endoskopu. Okrem vizualizácie umožňuje aj odber vzoriek na ďalšie vyšetrenie alebo iné terapeutické zákroky. Endoskopia je veľmi efektívnou vyšetrovacou a terapeutickou technikou.

Prinášame vám prehľad technológií produktov FUJIFILM, ktoré máme v ponuke.

Dosiahnutie kvalitnej diagnostiky a terapeutických výsledkov endoskopických výkonov sú výrazne závislé na kvalite obrazu. Fujifilm ako jedna z najväčších spoločností zaoberajúcich sa zobrazovacou technikou na svete, využila svoje dlhoročné skúsenosti v medicíne a vyvinula technológiu Multi Light™, ktorá spĺňa požiadavky na vysokú kvalitu vizualizácie počas endoskopie – dnes a v budúcnosti.

Efektívna konfigurácia svetla

Vysoko výkonná technológia Multi Light™ umožňuje vytvárať obrazy, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy jasu a kontrastu, vhodné na určené účely prostredníctvom spracovania obrazu v kombinácii s presnou kontrolou pomeru intenzity medzi viacerými svetlami. Vďaka zobrazovaniu pomocou bieleho svetla a pozorovacích režimov LCI a BLI je vytvorený obraz vysokej kvlaity. Ideálne zloženie štyroch LED pre každý režim pozorovania dosahuje vynikajúce výsledky. Jednoduchým stlačením tlačidla môžete ľahko prepínať medzi nasledujúcimi režimami pozorovania.

Biele svetlo

Na zobrazenie objektov v prirodzených farbách sa používa biele svetlo ako aj svetlo s krátkou vlnovou dĺžkou pre vyšší kontrast jemných ciev a štruktúr povrchových vrstiev sliznice na vytvorenie ostrého obrazu.

BLI (Blue Light Imaging)

Kombinácia špeciálnych vlnových dĺžok svetla vedie k lepšiemu a presnejšiemu kontrastnému zobrazeniu. BLI mód umožňuje pozorovanie mikrovaskulárnych vzorov.

LCI (Linked Color Imaging)

Kombinácia špeciálnych vlnových dĺžok svetla vedie k lepšiemu a presnejšiemu kontrastnému zobrazeniu. BLI mód umožňuje pozorovanie mikrovaskulárnych vzorov.

CMOS technológia

Jedinečný CMOS čip zabudovaný priamo v distálnom konci endoskopu. Signál je digitálne prenášaný endoskopom, vďaka čomu endoskop poskytuje vynikajúce zobrazenie vo vysokom rozlíšení. Špičková technológia CMOS prináša zvýšenie ostrosti a brilantný obraz. Tieto vlastnosti umožňujú pokročilé pozorovanie a diagnostiku.

Technológia CMOS podporuje technológiu progresívneho skenovania 60 snímok/s, ktorá spracováva úplné obrazy, a nie polovičné snímky spracované pri použití metódy prekladaného skenovania. Výsledok je vynikajúca kvalita obrazu vo vysokom rozlíšení a plynule pohyblivé obrázky s dramaticky zníženým rozmazaním.

Optické zväčšenie

Ľahko ovládateľná funkcia Step Zoom podporuje efektívnu prácu optického zoomu jednoduchým stlačením tlačidla. Je možné si vybrať medzi 2-, 3- alebo 5-krokovými režimami alebo režimom kontinuálneho priblíženia, tak aby vyhovoval individuálnym potrebám a prispôsobil sa preferovanému nastaveniu endoskopu. Jedinečný multizoom spoločnosti Fujifilm s maximálnym optickým zväčšením 135x poskytuje vysoko detailný obraz povrchu sliznice a cievnych vzorov.

FICE (Flexible Spectral Imaging Colour Enhancement)

FICE - „Flexibilné spektrálne zvýraznenie farieb“ - dokáže maximalizovať farebné rozdiely, ako sú cievne a slizničné obrazce bez potreby farbenia tkaniva. Metóda digitálne vyberie tri vlnové dĺžky svetla a zobrazí zrekonštruované snímky. Prepnutím medzi konvenčným obrazom a obrazom v móde FICE je zabezpečené neprerušované vyšetrenie. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu a zvýšenej schopnosti redukcie šumu sú obrázky s použitím metódy FICE ostrejšie a jasnejšie. Čo umožňuje jednoduchšiu diferenciáciu medzi tkanivom postihnutým léziou a zdravým tkanivom.

One-step konektor pre jednoduché zapojenie

Jednokrokový konektor umožňuje jednoduché zapojenie. Endoskopy série 700 sú prvé, ktoré obsahujú integrovaný bezdrôtový napájací zdroj, ktorý poskytuje vysokorýchlostný prenos dát. Dizajn pomáha zjednodušiť proces čistenia a tiež znižuje možnosť náhodného poškodenia.

G7 rukoväť pre komfort v každodennej praxi

V úzkej spolupráci s poprednými endoskopistami spoločnosť Fujifilm prispôsobila usporiadanie a veľkosť komponentov riadiacej časti a premiestnila otočné gombíky, tak aby sa zvýšila ich dostupnosť na rukoväti. Rukoväť G7 je navrhnutá tak, aby bola ľahká a poskytovala pocit pohodlia, ktorý zlepšuje výkon a znižuje stres počas klinických procedúr.